ลิงค์หน่วยงาน

ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ตำบล นาเหนือ อำเภอ อ่าวลึก กระบี่ 81110 เบอร์โทร 075 667 616 โทรสาร 075 667 617 มือถือ0819682692ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2563วีดีทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ

ดูวีดีโอทั้งหมดประมวลภาพกิจกรรมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง