ลิงค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม
ไหว้ครู 14 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาเหนือ โดยนายกมล เพ็ชรไพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะครูศพด.ต.นาเหนือ