ลิงค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาด ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ วันนี้ 1 ก.พ. 62 พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 

ร่วมทำความสะอาด ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ วันนี้ 1 ก.พ. 62 พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ