ลิงค์หน่วยงาน

รู้จักนายก
นายสมคิด ทองสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ
รู้จักนายก

เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
ที่อยู่ปัจจุบัน 52/7 ม.3 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทรศัพท์ 086-2799317
 การศึกษา
 - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางโทง
 - มัธยมศึกษา โรงเรียนเมืองกระบี่
 - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะ รัฐประศาสนศาสตร์