ลิงค์หน่วยงาน

รวมวีดีโอกิจกรรม


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ อ. อ่าวลึก จ.กระบี่
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร อบต.นาเหนือ"
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ